Privacybeleid

Privacybeleid

Algemeen

Hier vindt u een overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

Gegevensverzameling op deze website. De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de in het impressum aangegeven onderneming.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn zoals uw e-mail en uw (gebruikers)naam.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te garanderen.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde recht op kosteloze informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hiertoe kunt u, evenals voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming, te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-instrumenten

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt hoofdzakelijk met session cookies. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem.

ALGEMENE OPMERKINGEN EN VERPLICHTE INFORMATIE

Gegevensbescherming

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is te vinden in het impressum van deze website.

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt.

Revocation of your consent to data processing.

Many data processing operations are only possible with your express consent. You can revoke consent you have already given at any time. For this purpose, an informal communication by e-mail to us is sufficient. The legality of the data processing carried out until the revocation remains unaffected by the revocation.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde recht op kosteloze informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hiertoe kunt u, evenals voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming, te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-instrumenten

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt hoofdzakelijk met session cookies. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem.

ALGEMENE OPMERKINGEN EN VERPLICHTE INFORMATIE

Gegevensbescherming

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid #### Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om beroep aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van het recht inzake gegevensbescherming is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overdragen. Indien u verzoekt om de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke over te dragen, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

Cookies

Sommige van onze webpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde sessiecookies. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Indien cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

Browsertype en browserversie, gebruikt besturingssysteem, referrer URL, hostnaam van de toegang verkrijgende computer, tijdstip van de serveraanvraag, IP-adres.

Een combinatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet gemaakt.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, dat de verwerking van gegevens voor de nakoming van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens).

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van Art. 6 (1) lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de vervulling van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

© 2024 by Linkbox.net